Загальні положення та умови академії EITCA

I. Загальні положення

§ 1

Наступні терміни та умови (далі - T&C) визначають офіційні положення щодо організації Академії EITCA - впровадження Європейської сертифікаційної системи інформаційних технологій EITC та ЄІТСА Європейської академії сертифікації інформаційних технологій (далі - EITC/Програми EITCA, відповідно - включаючи детальні умови та умови участі, оплати, а також права та обов'язки учасника програми сертифікації EITC/EITCA Academy (далі - Учасник).

II. Організація Академії EITCA

§ 2

Академію EITCA організовує та впроваджує Європейський інститут сертифікації інформаційних технологій (Інститут EITCI), який працює під юридичною формою некомерційної асоціації ASBL (Association Sans But Lucratif, тобто. Асоціація без прибуткової мети), зареєстрована в Бельгії. Інститут EITCI був створений у 2008 році відповідно до положень розділу III закону Бельгії, що надає правосуб'єктність неприбутковим асоціаціям та громадським організаціям. Інститут має свій зареєстрований офіс у Бельгії, за адресою Avenue des Saisons 100-102, 1050 Брюсселя. Академія EITCA реалізується відповідно до методичних, технічних та програмних вказівок Інституту EITCI, який також виступає сертифікаційним органом для програм EITC/EITCA в рамках Академії EITCA.

§ 3

Організаційний нагляд за виконанням Академії EITCA здійснює директор Академії EITCA.

§ 4

Інститут EITCI несе відповідальність за впровадження дидактичних та екзаменаційних процесів відповідно до систем сертифікації, керуючи секретаріатом Академії EITCA та адмініструючи ІТ-системи електронного навчання та дистанційних іспитів. Секретаріат Академії EITCA знаходиться під керівництвом директора Академії EITCA. Усі регіональні та національні видання Академії EITCA також контролюються директором Академії EITCA.

§ 5

1. Суттєвий нагляд за виконанням Академії EITCA здійснюється відповідними дидактичними групами та партнерами Інституту EITCI (включаючи членів Інституту EITCI, а також експертним або дидактичним персоналом компаній-партнерів та університетів), що мають нагляд за окремою програмою райони.
2. Зовнішній нагляд за якістю впровадження Академії EITCA та її відповідністю програмам EITC/EITCA здійснює Програмний комітет Інституту EITCI, який визначає та затверджує програму та основний зміст сертифікації EITC/EITCA, а також керівні принципи для навчальних програм та іспитів.

ІІІ. Навчальний процес

§ 6

Академія EITCA проводиться у формі нестаціонарного, віддаленого дидактичного та екзаменаційного процесу в межах спеціалізованих платформ електронного навчання та сертифікації відповідно до вказівок програми EITC/EITCA. І дидактичний процес, і іспити проводяться повністю в Інтернеті через Інтернет.

§ 7

Академія EITCA дозволяє брати участь як в окремих програмах сертифікації EITC (далі - Програми EITC), так і в складених програмах сертифікації EITC Академій EITCA, які складаються з попередньо визначених актуально відповідних наборів програм EITC, що охоплюють сферу дії конкретного EITCA Програма академії.

§ 8

Детальна інформація та навчальний план, змістовні програми програми EITC та EITCA Academy публікуються на веб-сайтах Інституту EITCI та Академії EITCA та можуть бути змінені, щоб відобразити постійні поліпшення якості освіти та забезпечити поточні коригування змін керівних принципів Програми EITC/EITCA, запроваджених Інститутом EITCI внаслідок постійного розвитку інформаційних технологій та відповідних навчальних програм сертифікації.

§ 9

Дидактичний процес здійснюється в режимі он-лайн на платформі електронного навчання, як асинхронна процедура, персоналізована для кожного Учасника, що дозволяє реєструватися в будь-який час календарного року, та персоналізований, гнучкий графік навчання, адаптований до вимог та можливостей Учасника.

§ 10

Дидактичний процес в рамках кожної з програм EITC здійснюється у формі онлайн-лекцій, вправ та лабораторних уроків у межах, визначених навчальною програмою програми.

§ 11

В рамках дидактичного процесу Академії EITCA Учасник має доступ до онлайн-дидактичних консультацій у межах навчальної програми. Консультації проводяться дистанційно відповідними експертами та викладачами.

§ 12

1. Виконання кожної з програм EITC обумовлюється успішним складанням підсумкового іспиту на мінімальному рівні, визначеному на рівні 60% відповідно до Програми EITC та вказівок Інституту EITCI. Підсумковий іспит для кожної з програм EITC має форму дистанційно проведеного тесту з множинним вибором, який повністю проводиться в Інтернеті на платформі сертифікації.
2. Завершення програми Академії EITCA обумовлюється успішним виконанням усіх програм EITC, що складають відповідну академію EITCA.

§ 13

Обсяг знань та компетенцій, необхідних для складання підсумкового іспиту для кожної з програм EITC, відповідає змісту відповідної навчальної програми та визначається дидактичною групою, яка має нагляд за певною програмою EITC, відповідно до програмних вказівок Інституту EITCI. та за погодженням з директором Академії EITCA.

§ 14

1. У разі невдачі мінімального граничного рівня проходження певного випускного іспиту Програми EITC, Учаснику дозволяється безкоштовно скласти незакінчений іспит.
2. Якщо друга спроба скласти підсумковий іспит також призводить до невдачі, учасник може здійснити наступні спроби на розсуд індивідуального рішення директора Академії EITCA. Інститут EITCI залишає за собою право стягнути плату за Учасника за кожен додатковий підхід до іспиту (після другої спроби) відповідно до чинного регламенту, однак у разі позитивного рішення директора Академії EITCA можливо звільнити Учасника від додаткові витрати за надлишкові підходи до іспитів.
3. Учасники також мають право на єдиний безкоштовний додатковий коригувальний підхід до підсумкового іспиту програми EITC, якщо вони не задоволені отриманим балом, за умови, що іспит вже складено в першій спробі. У такому випадку враховується вищий з обох результатів.

§ 15

Після успішного завершення програми EITC або Академії EITCA (залежно від варіанту участі) та виконання формальних вимог завершення програми EITC/EITCA, учасник отримує такі документи:
- Сертифікат EITC на випадок, якщо Учасник був зарахований лише до відповідної Програми EITC, виданої в цифровому вигляді Інститутом EITCI у Брюсселі (разом із додатковою документацією).
- Сертифікат EITCA разом із усіма включеними сертифікатами EITC на випадок, якщо Учасник був зарахований до програми Академії EITCA, виданої Інститутом EITCI в Брюсселі в цифровому вигляді (разом із додатковою документацією).
Підтвердження в Інтернеті та перевірка виданих сертифікатів EITC/EITCA згадується у §27.

IV. Правила зарахування та оплати

§ 16

Реєстрація на участь в Академії EITCA здійснюється постійно. Через асинхронний та персоналізований характер використовуваних платформ електронного навчання, зарахування на програми можна здійснити в будь-який час календарного року.

§ 17

1. Зарахування на програми сертифікації Академії EITC/EITCA здійснюється шляхом здійснення електронної реєстрації на веб-сайті Академії EITCA та сплати внеску до участі у вибраних програмах Академії EITC або EITCA.
2. Інші особисті дані Учасника, включаючи ідентифікаційні дані, адреси та дані рахунків, необхідні для процесу сертифікації, повинні бути надані на пізнішому етапі завершення реєстрації (під час регулювання виплат за гонорари).
3. Під час реєстрації, зазначеної у пункті 1, а також завершення зарахування шляхом наказу Програми сертифікації, зазначеного у пункті 2, Учасник надає свої справжні особисті та рахункові дані.

§ 18

Плата за участь у програмах EITC/EITCA публікується на веб-сайтах Академії EITCA.

§ 19

1. Приймаються такі способи оплати плати:
а) он-лайн оплата через співпрацюючих постачальників он-лайн платіжних послуг (включаючи кредитні/дебетові картки, електронні кошельки та інші обрані глобальні та локальні електронні способи оплати за умови наявної провайдера та регіону).
б) переказ коштів на банківський рахунок Інституту EITCI, опублікований на веб-сайтах Академії EITCA.
2. У випадку, зазначеному в пункті 1 пункту а), оплату можна здійснити безпосередньо після або з реєстрацією за допомогою одного з доступних способів. Виплати в цьому випадку зазвичай завершуються протягом декількох секунд з моменту початку.
3. У випадку, зазначеному в пункті 1, пункт b), виплата вважається врегульованою після надходження коштів на банківський рахунок Інституту EITCI. Для правильної ідентифікації платежу важливо вказувати як повне ім’я Учасника, так і код обраної Програми EITC/EITCA у назві переказу відповідно до надісланих інструкцій.
4. Інститут EITCI залишає за собою право надавати інші способи оплати додатково до тих, про які йдеться у пункті 1.
5. Інформація про всі доступні в даний час способи оплати публікується на веб-сайтах Академії EITCA.
6. Детальні умови використання способів оплати, що надаються зовнішніми постачальниками, визначені у відповідних умовах та умовах, передбачених цими постачальниками. Посилання на ці умови містяться на веб-сайті Академії EITCA. Використання цих форм оплати означає прийняття зазначених вище умов. Інститут EITCI не несе відповідальності за виконання платіжних процесів зовнішніми постачальниками.

§ 20

1. Виплата платежу рівнозначна укладенню угоди в електронному вигляді між Учасником та Інститутом EITCI на надання вибраних послуг/послуг із сертифікації (далі - Угода про участь) відповідно до опису послуг, що надаються на Веб-сайти Академії EITCA та положення цих Умов, а також передбачає отримання статусу учасника Академії EITCA.
2. У випадку, якщо платіж не сплачується самим Учасником або Учасник звільняється від плати за участь, Угода про участь укладається в електронній формі в момент, коли Учасник замовить відповідні Програми сертифікації з відмовою від плати.
3. Укладення Угоди про участь також може відбуватися іншим способом (включаючи письмову форму), якщо така можливість передбачена Інститутом EITCI або за згодою сторін.
4. Інститут EITCI відповідно до своєї політики надає субсидії, які надаються з повним звільненням від плати в рамках Програм сертифікації EITC/EITCA для інвалідів, молодшого шкільного віку та людей низького соціально-економічного статусу в ряді низькорозвинених країн (включаючи Сирію , Палестинська територія, Гаїті, Ємен, Гамбія, Малаві, Бурунді, Конго, Уганда, Ефіопія, Танзанія, Мозамбік). Крім того, Інститут EITCI може надавати заохочувальні субсидії як для сертифікатів EITC, так і для EITCA Academy, що надаються в частині часткового зменшення плати. У першому випадку кваліфікація щодо пільг щодо субсидійних зборів здійснюється після оголошення статусу учасника, після чого може бути проведена перевірка доказової документації Інститутом EITCI. В останньому випадку субсидовані часткові зменшення плати сприяють поширенню електронних кодів субсидії EITCI, що дають право на зменшення відповідних зборів при оформленні замовлення на сертифікацію EITC/EITCA, що діє для всіх Учасників по всьому світу. Надання Інститутом EITCI субсидій, що надаються у відповідному зниженні плати за сертифікацію, здійснюється виключно на розсуд Інституту EITCI і обмежується його операційною спроможністю. Інститут EITCI залишає за собою право обмежити чи призупинити впровадження субсидованої сертифікації.

§ 21

1. Повний доступ до придбаних курсів EITCA Academy/EITC на платформі електронного навчання активується після сплати платежу (після укладення Угоди про участь).
2. Перша подія входу Учасником до замовленої програми EITCA Academy/EITC на платформі електронного навчання вважається початком фактичного надання послуги.

§ 22

Якщо покупець та Учасник є різними сторонами або покупець є компанією чи установою, у розділі інформації про виставлення рахунків у формі оформлення замовлення повинні бути надані відповідні дані покупця для рахунку-фактури.

V. Права та обов'язки Учасника та правила участі

§ 23

Учасник має право:
1. Отримайте доступ до придбаних програм сертифікації EITC/EITCA на платформах електронного навчання Академії EITCA.
2. Отримайте доступ до відповідної навчальної програми з сертифікації, описаної в програмі, та приймайте участь у випускних іспитах.
3. Використовуйте програмне забезпечення від сторонніх розробників, призначене для факультативних вправ (лабораторій) та практичних занять, у межах, визначених відповідними навчальними програмами. Усі програми сертифікації EITC настільки визначені у своїх навчальних програмах, що гарантують доступ до зовнішнього програмного забезпечення, що забезпечує додаткову практику, пов'язану з програмою сертифікації. Цей доступ передбачає або оплату Учасником, або безкоштовну, але обмежену часом пробну версію комерційного програмного забезпечення або необмежену часом безкоштовну програму з відкритим кодом. Використання зовнішнього програмного забезпечення не є необхідним для завершення будь-якої з відповідних програм сертифікації EITC. Усі програми сертифікації EITCA, що замінюють Академію EITCA, мають бути повністю завершені на основі обсягу знань, визначених у відповідній навчальній програмі та зазначених у дидактичних матеріалах. Роль зовнішнього програмного забезпечення полягає лише у необов’язковому розвитку практики Учасника, якого можна досягти при використанні платних комерційних версій або обмежених у часі пробних версій відповідного програмного забезпечення або у відповідних випадках також за допомогою безкоштовного програмного забезпечення з відкритим кодом . Учасник може вирішити додатково розробити власну практику із використанням відповідного зовнішнього програмного забезпечення з відповідними вправами (лабораторіями) програми сертифікації EITC із зазначенням годин програми, які можна розмістити під час використання платних комерційних або обмежених у часі пробних версій програмного забезпечення або у відповідних випадках безкоштовне програмне забезпечення з відкритим кодом, проте це виходить за рамки запровадженої процедури сертифікації.
4. Використовуйте онлайн-консультації щодо навчальних програм зарахуваних курсів, що надаються експертними та дидактичними групами, що мають опіку над відповідними програмами.
5. Отримайте документи, зазначені у §15, після успішного завершення зареєстрованих програм сертифікації EITC/EITCA та виконання формальних умов, викладених у цьому T&C.
6. Брати участь у спеціальних ініціативах співфінансування та субсидій, акцій та конкурсів, призначених для учасників сертифікацій EITC та учасників програм Академії EITCA.

§ 24

Учасник зобов'язаний:
1. Вирішіть дистанційні іспити для всіх зареєстрованих програм сертифікації відповідно до штрафних санкцій, зазначених у §31.
2. Дотримуйтесь інших положень цих Умов.

§ 25

1. Учасник погоджується обробляти свої персональні дані Інститутом EITCI, тобто Органом з сертифікації/Сертифікуючим органом (Європейський інститут сертифікації інформаційних технологій EITCI ASBL, зареєстрований у Брюсселі, Бельгія) для надання послуг, а також обмін цими даними з партнерами, які беруть участь у впровадженні Академії EITCA, у межах, необхідних для впровадження організації, освітніх та сертифікаційних процесів Академії EITCA.
2. Персональні дані, зазначені у пункті 1, захищаються та обробляються відповідно до високих стандартів безпеки та відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів, зокрема із Загальним регламентом захисту даних, тобто Регламентом (ЄС) 2016/679 та відповідними правовими актами Європейського Парламенту та Ради щодо захисту осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних. Усі Учасники та всі інші особи, особисті дані яких обробляються Інститутом EITCI, мають право вимагати зміни своїх даних відповідно до фактичної форми, а також видаляти їхні дані та припиняти їх обробку. В останньому випадку для власників Сертифікації, виданих EITCI, вимога про видалення персональних даних матиме наслідком скасування виданих Сертифікатів.
3. Детальну інформацію щодо обробки персональних даних та питань конфіденційності на веб-сайтах Інституту EITCI можна знайти в політиці конфіденційності, опублікованій на відповідних веб-сайтах.

§ 26

1. Учасник визнає, що всі дидактичні матеріали, надані їм у рамках участі в Академії EITCA, є виключно інтелектуальною власністю Інституту EITCI або інших відповідних структур, і підлягають правовому захисту відповідно до чинного регламенту (включаючи інтелектуальну власність правові акти та Директива 2001/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради про гармонізацію деяких аспектів авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві). Учасник має право використовувати доступні йому матеріали та їх зміст (включаючи, зокрема, дидактичні матеріали, програмне забезпечення комп'ютера та вміст іспитів) виключно з метою самостійного вивчення, і не повинен надавати їх доступ третім особам без явного згода інституту EITCI або відповідних власників авторських прав.
2. У разі порушення положень, зазначених у пункті 1, Інститут EITCI або відповідні власники авторських прав можуть вимагати від Учасника компенсації за будь-які матеріальні чи нематеріальні збитки, спричинені цим порушенням.

§ 27

1. Ініціювання процедури сертифікації та отримання сертифікатів (ів), зазначених у пункті 15 статті 2, обумовлюється поданням згоди на положення та умови Інституту EITCI (далі - Угода про сертифікацію). Загальні положення та умови Угоди про сертифікацію доступні за посиланням https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Угода про сертифікацію повинна бути підписана Учасником в електронному або письмовому вигляді, і в цьому випадку сканована копія надсилається електронною поштою до Секретаря Академії EITCA. У випадку, якщо Інститут EITCI не може підтвердити особу Учасника на основі передбаченої сплати збору, Інститут EITCI може вимагати копію документа, що посвідчує особу Учасника (національне посвідчення особи, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, як зазначено в Угоді про сертифікацію), щоб дозволити перевірку ідентичності та достовірності Учасника даних, наданих в Угоді про сертифікацію.
3. Надсилання документів, зазначених у параграфі 2, має відбуватися негайно після отримання запиту від Інституту EITCI на підтвердження особи учасника. Інститут EITCI залишає за собою право не видавати свої Сертифікати або анулювати будь-які свої Сертифікати, вже видані, згадані в §15, у випадках, коли не вдається підтвердити особу Учасника або встановити, що представлена ​​особа Учасника є фальшивою. У такому випадку Учасник не має права на будь-яке повернення всіх або частки внесків за участь.
4. У випадку, коли Учасник пройшов усі необхідні іспити, однак він не зміг доставити документи, зазначені в пункті 2, до 30 днів з моменту закінчення встановленого максимального періоду завершення участі, зазначеного в §28, і якщо не може бути здійснено розрахунок з Учасником щодо дати доставки цих документів, Інститут EITCI залишає за собою право вважати свої зобов’язання за Угодою про участь завершеними, відмовляючись від зобов'язання видати Сертифікат, зазначений у пункті 15 §2. У такому випадку Учасник не має права на будь-яке відшкодування всіх або частини плати за участь.

§ 28

1. Регламентований максимальний термін завершення (максимальна тривалість участі) становить 12 місяців для повної Академії EITCA і 3 місяці для кожної окремої Програми EITC (для участі поза Академією), відраховується з моменту укладення Угоди про участь та до успішного здача всіх необхідних іспитів.
2. За обґрунтованим запитом Учасника тривалість, зазначена в пункті 1, може бути продовжена за погодженням з директором Академії EITCA. Інститут EITCI на власний розсуд може самостійно продовжувати зазначені вище умови незалежним рішенням.
3. Якщо Учасник перевищує тривалість, визначену в пункті 1, і не може бути досягнуто консенсусу щодо продовження цієї тривалості, Інститут EITCI залишає за собою право розірвати Угоду про участь. У такому випадку Учасник не має права на будь-яке відшкодування всіх або частини плати за участь.

§ 29

1. Розширивши положення про захист прав споживачів (імплементація Директиви 2011/83/ЄС Європейського парламенту та Ради з прав споживачів), учасник, який є споживачем (не застосовується до компаній/установ, а також фізичних осіб, які займаються у господарській діяльності, яка здійснила закупівлю за цією діяльністю) має право скасувати дистанційно укладений Договір про участь без надання жодних підстав протягом 30 днів з моменту укладення Угоди про участь, отримавши повне відшкодування. Скасування повинно мати форму письмової заяви (з посиланням на відповідну правову основу), надіслану електронною поштою як копію до Секретаріату Академії EITCA.
2. Права на скасування відмовляється, якщо фактична Сертифікація, зазначена у §15, видана Учасникові до закінчення 30-денного періоду, зазначеного у пункті 1.

VI. Заключні положення

§ 30

Інститут EITCI не може нести відповідальність за будь-які труднощі у впровадженні Сертифікаційних програм EITC та Академії EITCA через будь-які причини, що не підпадають під контроль Інституту EITCI (включаючи фактори, що виникають внаслідок дій учасника та сторонніх осіб або форс-мажору).

§ 31

1. У виняткових випадках, у разі серйозного порушення Учасником положень цього Умови, зокрема, коли виявляється, що Учасник не вирішував остаточну експертизу самостійно, або у разі нехтування положеннями ці Умови використання Учасником, що призводить до неможливості виконати зобов'язання Інституту EITCI за Договором про участь, Інститут EITCI залишає за собою право анулювати Угоду про участь з негайним припиненням послуги. У такому випадку Учасник не має права на будь-яке повернення всіх або частки внесків за участь.
2. Крім того, коли з'ясується, що Учасник не вирішував підсумкових іспитів самостійно, цей факт розглядається Органом з сертифікації/Органом, що сертифікує, який може прийняти рішення про остаточне виключення Учасника від можливості участі. в будь-якій із своїх акредитованих Програм сертифікації в майбутньому, а також скасувати будь-які Сертифікати, раніше видані Учаснику. У такому випадку Учасник також не має права на відшкодування всіх або частини зборів за участь.

§ 32

Угода про участь вважається виконаною після видачі Учаснику документів, зазначених у §15, або після розірвання Угоди про участь відповідно до положень цих Умов або за взаємною згодою сторін. Учасник, однак, зобов'язаний дотримуватися всіх зобов'язань цих Умов та Сертифікаційної угоди, зберігаючи при цьому його сертифікат EITCI, виданий дійсним.

§ 33

1. Ці технічні та технічні умови, а також будь-які питання, що не охоплюються цими технічними та технічними умовами щодо надання послуг Інститутом EITCI, регулюються законодавством Бельгії та підлягають виключній юрисдикції бельгійських судів.
2. Сторони прагнуть до мирного врегулювання будь-яких суперечок щодо участі в Академії EITCA та дотримання положень цих Умов за взаємною згодою. За відсутності мирного врегулювання передбачається територіальна юрисдикція судових органів, яка відповідає штаб-квартирі Інституту EITCI.

§ 34

Ці Умови набувають чинності з 1 липня 2014 року, і вони можуть бути оновлені та доповнені, особливо з метою покращення якості наданих послуг.